Konosaments

Konosaments ir dokuments, kas apliecina līgumattiecības starp pasūtītāju un pārvadātāju, kā arī tas apliecina, ka krava ir pieņemta pārvadājumam. Bez tam, konosaments var apliecināt īpašumtiesības uz kravu, šajā gadījumā tas ir tā sauktais "order" konosaments.

Tiek uzskatīts, ka ar konosamenta izdošanas brīdi puses ir vienojušās par pārvadājuma noteikumiem, kas ir aprakstīti konosamenta otrajā pusē. Jāņem vērā, ka katram pārvadātājam šie noteikumi var būt atšķirīgi.

Saviem klientiem mēs iesakām iepazīties ar "K" Line konosamenta noteikumiem.