INCOTERMS®

Incoterms 2010 termini ietver komersantu starpā izmantoto tirdzniecības nosacījumu kopumu preču pārdevuma līguma slēgšanā, kas izteikti ar trim burtiem. INCOTERMS termini galvenokārt izklāsta pienākumus, izdevumus un risku, kas saistīti ar preču piegādi no pārdevēja līdz pircējam.

 

TERMINI JEBKURAM TRANSPORTA VEIDAM

 

EXW (no rūpnīcas)

Termins no rūpnīcas nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces, novietojot tās pircēja rīcībā pārdevēja telpās vai citā norādītā vietā (t.i., rūpnīcā, fabrikā, noliktavā u.c.). Pārdevējam preces nav jāiekrauj atsūtītā transportlīdzeklī un tās nav arī jānomuito eksportam gadījumos, kad muitošana ir nepieciešama.


FCA (franko pārvadātājs)
Termins franko pārvadātājs nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces, nododot tās pārvadātājam vai citai pircēja nosauktai personai pārdevēja telpās vai citā norādītā vietā. Līgumslēdzēju pusēm būtu maksimāli skaidri jānorāda punkts norādītajā piegādes vietā, jo atbildība par risku pāriet uz pircēju tieši šajā punktā.

 

CPT (transportēšana atmaksāta līdz)
Termins transportēšana apmaksāta līdz nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces, nododot tās sevis izvēlētam pārvadātājam vai citai personai norunātā vietā (ja līgumslēdzēju puses puses ir vienojošas par šādu vietu), un pārdevēja pienākums ir noslēgt pārvadājuma līgumu un segt nepieciešamos transportēšanas izdevumus par preču aizvešanu uz norādīto galamērķa vietu.

 

CIP (transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz)
Termins transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces, nododot tās sevis izvēlētam pārvadātājam vai citai personai norunātā vietā (ja līgumslēdzēju puses ir vienojušās par šādu vietu), un pārdevēja pienākums ir noslēgt pārvadājuma līgumu un segt nepieciešamos transportēšanas izdevumus par preču aizvešanu un norādīto galamērķa vietu.

 

DAT (piegādāts terminālā)
Termins piegādāts terminālā nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces, novietojot tās pēc izkraušanas no pienākušā transportlīdzekļa pircēja rīcībā norādītā termināla norādītajā ostā vai galamērķa vietā. Vārds termināls ietver jebkuru vietu, nosegtu vai nenosegtu, kā, piemēram, piestātni, noliktavu, konteineru laukumu vai ceļu, dzelzceļa vai lidostas kravu terminālu. Pārdevējs uzņemas visu risku, kas saistīts ar preču aizvešanu un izkraušanu terminālā norādītajā ostā vai galamērķa vietā.

 

DAP (piegādāts vietā)

Termins piegātāts vietā nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces, novietojot tās pircēja rīcībā izkraušanai norādītajā galamērķa vietā. Pārdevējs uzņemas visu risku, kas saistīts ar preču aizvešanu uz norādīto vietu.

 

DDP (piegādāts ar nodevas samaksu)
Termins piegādāts ar nodevas samaksu nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces, novietojot tās pircēja rīcībā nomuitotas importam uz pienākušā transportlīdzekļa sagatavotas izkraušanai norādītajā galamērķa vietā. Pārdevējs uzņemas visus izdevumus un visu risku, kas saistīts ar preču aizvešanu uz galamērķa vietu, un tam ir pienākums nomuitot preces ne tikai eksportam, bet arī importam, samaksāt visas nodevas gan par eksportu, gan importu un nokārtot visas muitas formalitātes.

 

TERMINI TRANSPORTĒŠANI PA JŪRU UN IEKŠĒJIEM ŪDENSCEĻIEM

 

FAS (franko gar kuģa bortu)
Termins franko gar kuģa bortu nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces, novietojot tās gar pircēja nosauktā kuģa bortu (piem., piestātnē vai uz iekraušanas baržas) norādītajā nosūtīšanas ostā. Atbildība par preču zaudējuma vai bojājumu risku pāriet brīdī, kad preces ir novietotas gar kuģa bortu, un turpmāk visus izdevumus uzņemās pircējs.

 

FOB (franko uz kuģa klāja)
Termins franko uz kuģa klāja nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces, novietojot tās uz pircēja nosauktā kuģa klāja norādītajā nosūtīšanas ostā vai sagādājot jau tādā veidā piegādātās preces. atbildība par preču zaudējuma vai bojājuma risku pāriet brīdī, kad preces ir novietotas uz kuģa klāja, un turpmāk visus izdevumus uzņemas pircējs.

 

CRF (cena un frakts)
Termins cena un frakts nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces, novietojot tās uz kuģa klāja vai sagādājot jau tādā veidā piegādātas preces. Atbildība par preču zaudējuma vai bojājumu risku pāriet brīdī, kad preces ir novietotas uz kuģa klāja. Pārdevēja pienākums ir noslēgt pārvadājuma līgumu un segt izdevumus un frakti, kas nepieciešami preču aizvešanai uz norādīto galamērķa ostu.

 

CIF (cena, apdrošināšana un frakts)
Termins cena apdrošināšana un frakts nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces, novietojot tās uz kuģa klāja vai sagādājot jau tādā veidā piegādātas preces. Atbildība par preču zaudējuma vai bojājumu risku pāriet brīdī, kad preces ir novietotas uz kuģa klāja. Pārdevēja pienākums ir noslēgt pārvadājuma līgumu un segt izdevumus un frakti, kas nepieciešami preču aizvešanai uz norādīto galamērķa ostu.